KONSULTING

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów

KONSULTING

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów

Pomagamy w doborze oraz efektywnym zastosowaniu rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, wykorzystujących architekturę chmurową oraz strukturę modułową. Aplikacje biznesowe Microsoft Dynamics 365 oraz Cegid Retail Y2 stanowią skuteczne narzędzia w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

„Wybór właściwego systemu to złożony proces, podczas którego warto być otwartym na sugestie, ale przede wszystkim należy pozostać realistą. Często wewnętrznie zaangażowane osoby nie biorą pod uwagę aspektów, które zewnętrzny partner jest w stanie zidentyfikować. Dlatego doradzamy i towarzyszymy w tym procesie, udzielając rekomendacji i korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia. Holistyczne podejście ułatwia skoncentrowanie się na innowacyjnych rozwiązaniach i realizację projektu w sposób zorientowany na cel”.
Konstantin Gergianakis, MS POS CEO

Rola MS POS w procesie implementacji rozwiązań IT:

  • Konsultant zewnętrzny

  • Partner wdrożeniowy nowego rozwiązania

  • Dedykowany partner zapewniający kompleksowe wsparcie

Wspieramy naszych partnerów w budowaniu wartości ich biznesu.

W procesie implementacji rozwiązań IT analizujemy następujące zagadnienia
w kontekście Twojej organizacji:

Dlaczego potrzebuję nowego systemu POS i jaką wartość dodaną zapewni mojej firmie?

Jakie są cele projektu?

Jakie jest minimum, które chcę osiągnąć? – Faza 1 definicji projektu

Co może być przydatne w przyszłości? – Faza 2 definiowania projektu

Czy wysiłek jest wart zachodu w stosunku do korzyści? – ROI

Czy mogę uprościć projekt przy zachowaniu wymaganych standardów?

Jakich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów potrzebuję?

Jak wygląda realistyczny harmonogram?

Co stanie się po zakończeniu projektu? – Czy potrzebne jest wsparcie?

Nasze rekomendacje skupiają się na zapewnieniu przyszłościowych rozwiązań.

Zwracamy uwagę na często powtarzające się przeszkody:

Wprowadzenie zbyt wielu wymagań może doprowadzić do niepowodzenia w realizacji projektu. Zalecamy skoncentrowanie się na podstawowych funkcjach. Dodatkowe wymagania można uwzględnić w fazie 2, a następnie wdrożyć, jeśli okażą się niezbędne.

Wprowadzenie nowego systemu to dobra okazja do zmiany lub usprawnienia istniejących procesów. Stosowane dotychczas metody nie powinny stanowić blokady do rozwoju i pełnego wykorzystania technologicznego wybranego rozwiązania.

Zbyt teoretyczne planowanie lub brak zaangażowania odpowiednich osób może doprowadzić do niedoszacowania budżetu i zakończenia projektu z niepowodzeniem.

Dyskusje i wymiana informacji są ważne, ale decyzje w projekcie powinny być podejmowane terminowo przez odpowiednio wyznaczone do tego celu osoby.

Przejrzyste i holistyczne podejście oraz dogłębnie przeprowadzona analiza pozwalają osiągnąć sukces.

Strategię, na podstawie której działamy, opisujemy w

NASZEJ MISJI