Dynamics 365 SCM

Tworzenie stabilnego i elastycznego łańcucha dostaw opartego na niezawodnych funkcjach aplikacji Microsoft.

Funkcje te umożliwiają:

maksymalizowanie wydajności i rentowności dzięki usprawnionemu zarządzaniu, skutecznemu planowaniu zapasów i efektywnemu organizowaniu transportu

osiągnięcie przewagi rynkowej poprzez ograniczanie przestojów i automatyzację korzystającą z Internetu Rzeczy

optymalne utrzymywanie zapasów dzięki uczeniu maszynowemu

przyśpieszenie procesów przychodzących i wychodzących przy jednoczesnej redukcji kosztów dzięki osadzonych analizach usługi Power BI

zwiększenie produktywności personelu przy pomocy rzeczywistości mieszanej

Przegląd MS Dynamics 365 SCM

<strong>Przegląd MS Dynamics 365 SCM</strong>

FAQ

Ze względu na jego “chmurową” właściwość posiada dostęp do szerokiego wachlarza potężnych narzędzi wspierających optymalizację łańcucha dostaw. Zintegrowane z poszczególnymi obszarami firmy analizy Power BI pozwalają na bieżąco kontrolować najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe. Uczenie maszynowe (Azure Machine Learning) może zostać wykorzystane do poprawienia jakości prognozowania oraz utrzymywania stanów magazynowych na możliwie niskim poziomie, a Internet rzeczy (IoT) pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z przestojami poprzez zapewnienie optymalnej obsługi parku maszynowego firmy.

Dzięki integracji sprzedaży i zakupów z funkcjami zarządzania łańcuchem dostaw otrzymujemy pełen obraz łańcucha dostaw w różnych lokalizacjach i strefach czasowych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i IoT, pozwala uzyskać wgląd w każdą transakcję, od zamówienia po realizację i dostawę końcową.

Zarządzanie informacjami o produkcie w Dynamics 365 Supply Chain Management służy do tworzenia i obsługi repozytorium produktów przedsiębiorstwa. To repozytorium zawiera definicje wszystkich produktów, które organizacja kupuje, przechowuje, dystrybuuje, wytwarza i sprzedaje. Informacje o produktach zapewniają większym organizacjom scentralizowane, ustrukturyzowane podejście do tworzenia i utrzymywania podstawowych danych. Te dane obejmują definicje produktów. Mniejsze organizacje, które wymagają bardziej zdecentralizowanego podejścia, mogą tworzyć i utrzymywać swoje produkty z pewnymi ograniczeniami. Dynamics 365 Supply Chain Management automatycznie dodaje produkty do współdzielonego repozytorium produktów.

Wdrażamy moduły Microsoft Dynamics 365

Commerce

Finance

Project Operations

Power Automate

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat Microsoft Dynamics 365?

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.