MICROSOFT DYNAMICS 365
PROJECT OPERATIONS

Kompleksowe zarządzanie operacjami

MICROSOFT DYNAMICS 365
PROJECT OPERATIONS

Kompleksowe zarządzanie operacjami

Dynamics 365 Project Operations pomaga przyspieszyć cykl sprzedaży dzięki mechanizmom zautomatyzowanego ofertowania, elastycznym cennikom i płynnym przejściom od oszacowania do wykonania. Rozbudowane narzędzia kontrolne, w tym integracja z Microsoft Project, umożliwiają efektywne zarządzanie operacjami, a szczegółowe pulpity nawigacyjne umożliwiają bieżące monitorowanie i zatwierdzanie kosztów oraz rejestracji czasu.

Dynamics 365 Project Operations posiada:

nowoczesne narzędzia prognostyczne umożliwiające optymalne planowanie zasobów

intuicyjne funkcje współpracy zwiększające efektywność zespołów

wbudowane mechanizmy finansowe ułatwiające zarządzanie przychodami, kosztami, budżetem i fakturowaniem, pomagające uzyskać szerszy wgląd w kluczowe wskaźniki kondycji biznesowej takie jak marża i rentowność projektu

usprawnienia sztucznej inteligencji i zwiększoną elastyczność zapewniającą dostęp do dokładnych raportów ułatwiających podejmowanie decyzji, całkowitą konfigurowalność i możliwość łączenia z innymi usługami i aplikacjami

Przegląd MS Dynamics 365
Project Operations

Przegląd MS Dynamics 365
Project Operations

FAQ

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ujednolica operacyjne przepływy pracy, aby zapewnić widoczność i sprawną współpracę potrzebną do osiągnięcia sukcesu w zespołach – od sprzedaży po finanse. Dynamics 365 Project Operations łączy sprzedaż, organizację zasobów, narzędzia do zarządzania projektami i finansami w ramach jednej aplikacji, aby zwiększać ilość transakcji, przyspieszać dostawy, zwiększać możliwości pracowników i maksymalizować rentowność. Interoperacyjność Project Operations z Microsoft Power BI eliminuje silosy danych i tworzy analizę biznesową, którą można łatwo udostępniać całej organizacji.

Dzisiejsze firmy usługowe oparte na projektach działają na wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie zdobywanie nowych kontraktów, przyspieszenie realizacji projektów i zwiększanie marż to poważne wyzwania. Zespoły w tych organizacjach używają odłączonych systemów do sprzedaży, zarządzania projektami, współpracy i finansów, gdy sukces w tym wysoce konkurencyjnym środowisku wymaga zjednoczenia zespołów wokół danych, które można wykorzystać.

System pozwala planować projekty, zbierać poszczególne koszty dotyczące konkretnego przedsięwzięcia, a także przychody z projektu, a następnie raportować marże.

Główne moduły Microsoft Dynamics 365

Commerce

CZYTAJ DALEJ

CRM

CZYTAJ DALEJ

Finance

CZYTAJ DALEJ

Project Operations

CZYTAJ DALEJ

SCM

CZYTAJ DALEJ

Power Automate

CZYTAJ DALEJ

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat Microsoft Dynamics 365?

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

NAPISZ DO NAS