Microsoft Power Automate

pozwala zautomatyzować powtarzające się manualne zadania i procesy, dzięki czemu użytkownik może skupić się na rozwoju i tworzeniu wartości. Wykorzystując dostępne konektory można tworzyć przepływy działające pomiędzy wieloma aplikacjami (lokalnymi lub w chmurze) sprawiając, że organizacja staje się bardziej wydajna.

Połączenie RPA z Power Automate (UI Flows oraz WinAutomation)

pozwala na obsługiwanie zarówno prostych jak i skomplikowanych scenariuszy poprzez nagrywanie kliknięć myszki, użycia klawiatury, wprowadzania danych. Automat może następnie powtarzać wielokrotnie te działania, pozwalając na integrację z bardziej złożonymi przepływami. RPA pozwala tworzyć i uczyć boty, aby obsługiwały powtarzalne zadania w procesach nadzorowanych – wykonywanych w czasie rzeczywistym lub nienadzorowanych, które są wyzwalane konkretnym zdarzeniem lub zaplanowane automatycznie.

Przegląd Power Automate

Przegląd Power Automate

FAQ

Wszystkie powtarzalne czynności, których duża skala uzasadnia zastosowanie robotów. Wszędzie, gdzie wykonywane przez pracowników operacje na systemie są nużące, skutkują dużą rotacją, ale także te procesy, w których błędy niosą za sobą duże negatywne skutki dla biznesu.

Microsoft posiada gotowe konektory do setek aplikacji i usług, zarówno lokalnych, jak i w chmurze. Procesy w codziennie używanych aplikacjach zostają zautomatyzowane dzięki bezproblemowej integracji między usługą Dynamics 365, platformą Microsoft 365 i platformą Azure. 

Usługa Power Automate umożliwia każdemu, kto zna proces biznesowy, utworzenie powtarzalnego przepływu, który po uruchomieniu przystępuje do działania i wykonuje proces. Oprócz prostych przepływów pracy usługa Power Automate może wysyłać przypomnienia o zaległych zadaniach, przenosić dane biznesowe między systemami zgodnie z harmonogramem, rozmawiać z ponad 275 źródłami danych lub dowolnym publicznie dostępnym interfejsem API, a nawet może zautomatyzować zadania na komputerze lokalnym, takie jak przetwarzanie danych w programie Excel. Wszystko to może być wykonane na wielu poziomach umiejętności, od typowych użytkowników biznesowych po informatyków, korzystając z platformy Power Automate bez kodu lub z niską koniecznością używania kodu.

Wdrażamy moduły Microsoft Dynamics 365

Commerce

Finance

Project Operations

Power Automate

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat Microsoft Dynamics 365?

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.