ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Efektywne prowadzenie projektów IT

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Efektywne prowadzenie projektów IT

Udana realizacja projektów implementacji rozwiązań IT wymaga starannego podejścia. W tym celu połączyliśmy klasyczną metodę Waterfall z elementami Agile. W ten sposób realizowane przez nas projekty podzielone są na poszczególne fazy: diagnoza, analiza, projektowanie, rozwój, wdrożenie i użytkowanie.

Aby proces przebiegał efektywnie i terminowo, diagnozę i analizę przeprowadzamy bezpośrednio na implementowanym systemie, natomiast fazę projektowania i rozwoju dzielimy na różne sprinty, aby realizowane prace były regularnie weryfikowane i systematycznie dostarczane.

DIAGNOZA

Wstępna ocena

Określenie zakresu projektu

Początkowa lista funkcjonalności

Oszacowanie kosztów

ANALIZA

Wymagania biznesowe

Analiza i opis wymagań

Elementy składowe

Zaangażowanie kluczowych użytkowników

PROJEKTOWANIE

Plan rozwiązania

Opis funkcjonalności

Dokumenty projektowe

Scenariusze testowe

KONFIGUROWANIE

Implementacja

Dostosowanie i parametryzacja

Migracja danych

Plan połączenia

WDROŻENIE

Testy i szkolenia

Szkolenie użytkowników

Testy integracji oraz akceptacji

Dokumentacja funkcjonalna

UŻYTKOWANIE

Wsparcie

Bieżąca pomoc i doradztwo

Raport końcowy projektu

Zapewnienie ciągłości biznesowej

Co zyskują nasi Klienci dzięki takiemu podejściu?

Maksymalne bezpieczeństwo i przejrzystość

Dokładne monitorowanie harmonogramu oraz budżetu

Zmniejszone ryzyko projektowe dla partnerów i klientów

Wysoka kontrola nad wydajnością i sukcesem projektu

Bliska współpraca, komunikacja i koordynacja

Kompletna i jednolita dokumentacja projektowa

Skalowalność do firm dowolnej wielkości

Możliwość dostosowania do dowolnego typu projektu: lokalnego, globalnego, zcentralizowanego lub scentralizowanego

Funkcjonalność prezentowana podczas warsztatów i bezpośrednie przeprowadzanie konfiguracji niektórych części

Klient może zobaczyć jak działa system

Jest mniej nieporozumień

Większa zwinność

Wczesne zaangażowanie kluczowych użytkowników

Wyższa jakość

Zoptymalizowany czas realizacji projektu

Prowadzisz aktualnie projekt?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

KONSULTING