Witamy na Naszej stronie internetowej. Tutaj można znaleźć informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika podczas wizyty na tej witrynie oraz dowiedzieć się więcej o plikach cookie (ciasteczka).

Polityka prywatności

Poniższa treść określa, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, zabezpieczamy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników Naszej strony internetowej.

1. Nazwa i adres administratora 

Niniejszą stronę prowadzi spółka MS POS Poland Sp. z o.o. (dalej określana również jako: „MS POS” lub „my”), która jest odpowiedzialna za wszelkie operacje przetwarzania danych związane z wizytą na stronie, chyba że stwierdzono inaczej.

Z MS POS można się skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Ul. Wólczańska 143

90-526 Łódź, Polska 

Telefon: +48 43 888 10 80

E-mail: biuro@mspos.net  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych, panem Nielsem Wosnitza, można się skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Giesserallee 1

47877 Willich, Niemcy

Telefon: +49 2154 81254-10

Telefaks: +49 2154 81254-19

E-mail: rodo@mspos.net

3. Wizyta na stronie internetowej

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nieuniknione jest gromadzenie pewnych informacji, głównie technicznych, które mogą w pewnych okolicznościach być w świetle prawa klasyfikowane jako osobowe. Informacje te obejmują adres IP, dane identyfikacyjne urządzenia, właściwości przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego, ustawienia językowe, odsyłające adresy URL, czas trwania wizyty i odwiedzane strony.

Korzystając z tych informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków odnośnie użytkowników. Jednak informacje te są nam potrzebne, żeby właściwie zaprezentować treści na naszej witrynie, a także żeby przekazać organom ścigania informacje niezbędne do wniesienia oskarżenia w przypadku cyberataku.

Dalsze oceny statystyczne zgromadzonych w ten sposób danych można przeprowadzać wyłącznie po usunięciu wszelkich odniesień do konkretnej osoby.

Nasze uprawnienia do takiego przetwarzania danych wynikają, z jednej strony, z naszego uzasadnionego interesu związanego z prowadzeniem strony internetowej (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Z drugiej strony, w odniesieniu do wykorzystywania danych w celu ich przekazania organom ścigania, nasze uprawnienia opierają się na obowiązku przekazywania informacji organom ścigania w przypadku cyberataku (art. 6(1)(c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Przekazywanie danych innym stronom obejmuje jedynie naszego dostawcę usług hostingowych, który zarządza witryną internetową w imieniu MS POS.

Planujemy przechowywać powyższe dane osobowe przez okres 7 dni, a następnie je usuwać.

Nie zamierzamy przesyłać danych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to internetowa usługa analityczna. Analizowanie strony polega na gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających stronę. W ramach tej usługi gromadzone są, między innymi, dane o stronie internetowej, z której przyszedł odwiedzający (tak zwanym refererze), o tym, które podstrony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas przeglądano daną podstronę. Analiza taka służy optymalizacji strony internetowej, a także analizowaniu kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dalej: „Google”).

Do analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics używamy rozszerzenia „_gat._anonymizeIp”.  Dzięki temu rozszerzeniu adres IP łącza internetowego użytkownika jest przez Google skracany i anonimizowany, jeżeli wejście na naszą stronę internetową następuje z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem komponentu Google Analytics jest realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci analizy przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Google wykorzystuje dane i informacje pozyskane w naszym imieniu między innymi do oceny wykorzystywania naszej strony internetowej, do zestawiania raportów online pokazujących działania podejmowane na naszych stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics instaluje pliki cookie na komputerze użytkownika. Omówimy bardziej szczegółowo, czym są pliki cookie, w punkcie 7 poniżej. Instalowanie plików cookie umożliwia przeprowadzenie analizy użytkowania naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z pojedynczych stron naszej witryny internetowej, przeglądarka internetowa na komputerze użytkownika jest automatycznie pobudzana przez dany komponent Google Analytics do przesyłania do Google danych w celu przeprowadzenia analizy online.  W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje, w naszym imieniu, wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, która służy Google przede wszystkim do ustalenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Pliki cookie przechowują informacje odnoszące się do osoby, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego pozyskano dostęp, i częstość odwiedzin naszej strony przez użytkownika. Przy każdych odwiedzinach naszej strony internetowej takie dane osobowe, łącznie z adresem IP używanego łącza internetowego, są przesyłane do Google w USA. Dane te są przechowywane przez Google w USA, a ponadto Google może przekazywać takie pozyskane z wykorzystaniem procedury technicznej dane osobowe stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec instalowaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wyjaśniamy w punkcie 4, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale uniemożliwić ich instalowanie.  Takie ustawienie przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu pliku cookie przez Google w komputerze użytkownika.  Co więcej, osadzony już przez Google Analytics plik cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto użytkownik ma możliwość sprzeciwić się gromadzeniu danych wygenerowanych przez Google Analytics dotyczących używania naszej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, a także zapobiec takim praktykom. W tym celu użytkownik musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zainstalowany dodatek do przeglądarki powiadamia Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics.  Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw.  Jeżeli jednak po jakimś czasie dysk twardy komputera użytkownika zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, użytkownik musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics.   Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez użytkownika, istnieje możliwość ponownej jego instalacji lub aktywacji.

Jeżeli użytkownik uniemożliwi korzystanie z Google Analytics, jak opisano powyżej, nie wpłynie to na możliwość użytkowania naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i politykę prywatności Google można uzyskać pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/en.html. 

Dokładniejsze objaśnienia na temat Google Analytics są dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Nie przechowujemy żadnych danych osobowych zbieranych za pomocą Google Analytics, jako że dane są natychmiast anonimizowane przez Google.

Nie przekazujemy danych osobowych innym stronom.

5. Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki Google Maps. Operatorem Google Maps jest firma Google.

Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z pojedynczych stron naszej witryny internetowej zawierającej wtyczkę Google Maps, przeglądarka internetowa na komputerze użytkownika jest automatycznie pobudzana do przesyłania do Google danych w celu dostarczenia wtyczki Google Maps. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, która służy Google przede wszystkim do ustalenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć. Do Google przesyłane są następujące dane: adres IP, dane identyfikacyjne urządzenia, właściwości przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego, ustawienia językowe, odsyłające adresy URL oraz dane dotyczące lokalizacji geograficznej.

Celem komponentu Google Maps jest realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci możliwości korzystania z interaktywnych map z funkcją nawigacji (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Użytkownik może za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub wtyczek uniemożliwić automatyczne ładowanie takich elementów strony, jak Google Maps. W przypadku zastosowania takich ustawień lub wtyczek, komponent Google Maps, odpowiednio do ustawień użytkownika, nie będzie wyświetlany albo zostanie wyświetlony po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika – jedynie wtedy dojdzie do wspomnianego przekazywania danych do Google.

Nie przechowujemy żadnych informacji dotyczących osób w ramach serwisu Google Maps.

Nie przekazujemy danych osobowych innym stronom.

Dalsze przetwarzanie danych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Google Maps. Warunki użytkowania Google Maps przedstawiono w Google Maps Terms of Use. Bliższe informacje można uzyskać w Google Privacy Policy.

6. Google Fonts

Na tej stronie internetowej korzystamy z czcionek z zewnętrznego źródła pozyskanych z Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google. Integracja czcionek jest dokonywana poprzez połączenie z serwerem, zwykle z serwerem Google w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób dane dotyczące tego, którą z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził, są przekazywane do serwera. Ponadto Google zapisuje adres IP przeglądarki na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej.

Celem komponentu Google Fonts jest realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prezentacji naszej strony internetowej w wybranym układzie graficznym (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Użytkownik może w dowolnym czasie uniemożliwić utworzenie automatycznego połączenia poprzez odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej. Nadal będzie mógł korzystać z naszej strony, tylko bez komponentu Google Fonts.

Nie przechowujemy żadnych informacji dotyczących osób w ramach Google Fonts.

Nie przekazujemy danych osobowych innym stronom.

Więcej informacji o polityce prywatności Google Fonts można uzyskać w Google’s Privacy Policy.

7. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator takiego pliku. Składa się on z ciągu znaków, poprzez który strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Pozwala to odwiedzanym stronom i serwerom odróżnić przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować poprzez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystanie z plików cookie służy realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, ciągłego jej doskonalenia oraz przeprowadzania ocen statystycznych (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Nie przekazujemy danych osobowych z plików cookie innym stronom.

Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Co więcej, osadzone już pliki cookie w każdej chwili mogą zostać usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe w przypadku wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Jeśli jednak użytkownik zablokuje instalowanie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne.

Nie zamierzamy przesyłać danych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Formularz kontaktowy

Udostępniamy użytkownikom formularz kontaktowy, z którego można dobrowolnie skorzystać. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne, aby móc korzystać z naszej strony internetowej. Jeżeli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego, będziemy przechowywać jego imię i nazwisko, adres e-mail i treść wiadomości. Wykorzystamy te dane, aby udzielić odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Przetwarzając tego rodzaju dane, realizujemy nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytania użytkowników i przekazywaniu ewentualnych dodatkowych wyjaśnień (art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji na podstawie przepisów gospodarczych i podatkowych (art. 6(1)(c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dane są przekazywane do naszego dostawcy usług hostingowych, który zarządza naszą witryną internetową w naszym imieniu.

Planujemy przechowywać powyższe dane przez okres 10 lat, a następnie je usunąć.

Nie zamierzamy przesyłać danych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Prawa użytkownika

Zgodnie z postanowieniami art. 15-20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, użytkownik ma prawo do żądania informacji na temat jego przechowywanych danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z osobistej sytuacji (art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.