Platforma MS POS KSeF – Przygotuj firmę na korzystanie z obowiązkowych e-Faktur (KSeF)

Ustawodawca wprowadził przepisy mające na celu ustanowienie systemu ciągłej kontroli transakcji. Polski system zwany Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) został udostępniony wszystkim podatnikom w 2022 r. do dobrowolnego użycia.

W II kwartale 2023 r. planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania e-Faktur. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.10.2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący do wysyłania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu danych faktury będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Ustawa o VAT definiuje fakturę ustrukturyzowaną jako „wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie”.

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana zgodnie z określonym w przepisach wzorem. Zawiera wszelkie elementy, jakich ustawa o VAT wymaga w stosunku do faktur, a także pola nieobowiązkowe, spotykane w obrocie gospodarczym. Faktura ustrukturyzowana ma format XML.

Faktura będzie uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e- Faktur.

Korzyści stosowania e-Faktur

 • Oszczędność czasu i eliminacja błędów
  Przechowywanie, archiwizowanie, wprowadzanie faktur kosztowych/zakupowych.
 • Usprawnienie obiegu dokumentów
  Eliminacja ginących faktur, możliwość przyspieszenia procesu akceptacji, eliminacja wysyłki faktur mailem.
 • Usprawnienie obiegu dokumentów
  Usunięcie papierowej pracy może przyspieszyć obieg dokumentów a tym samym zmniejszyć opóźnienia w płatnościach.
 • Bezpieczna wymiana dokumentów i danych
  Szyfrowany transfer plików, podpisy cyfrowe i zabezpieczone systemy sprawiają, że e-Fakturowanie to najbezpieczniejszy sposób wysyłania i otrzymywania faktur.

Wsparcie procesowe i technologiczne

Oprócz Platformy MS POS KseF, którą dostarczamy naszym Klientom, pomagamy również w kwestiach procesowych i technologicznych. Nasza usługa obejmuje kompleksową analizę i wsparcie w przygotowaniu modelu przepływu danych, informacji do systemu KSeF i wdrożeniu kompleksowego rozwiązania spełniającego wymogi ustawodawcy, przy jednoczesnym dostosowaniu do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

 • Określenie wszystkich wymaganych i opcjonalnych pól w fakturze ustrukturyzowanej
 • Identyfikacja i integracja źródeł danych (systemy informatyczne, billingowe, logistyczne, inne)
 • Zmapowanie i optymalizacja obecnie funkcjonujących procesów: wystawianie, odbieranie, przepływ danych i informacji, obieg dokumentów
 • Przystosowanie systemu Microsoft Dynamics AX2009/2012 do nietypowego księgowania faktur kosztowych, faktur korygujących, faktur projektowych w AX2009

Przygotuj się na korzystanie z obowiązkowych e-Faktur (KSeF)!

POWRÓT