Platforma MS POS KSeF dla Microsoft Dynamics

Ustawodawca wprowadził przepisy mające na celu ustanowienie systemu ciągłej kontroli transakcji. Polski system zwany Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) został udostępniony wszystkim podatnikom w 2022 r. do dobrowolnego użycia.

Od 1 stycznia 2022 roku, każdy przedsiębiorca ma opcję dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur do wystawiania faktur elektronicznych.
Zgodnie z ustawą, którą podpisał Prezydent od 1 lipca 2024 roku wszyscy przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do korzystania z e-Faktur poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący do wysyłania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu danych faktury będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych.

Dodatkowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie rządu.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Ustawa o VAT definiuje fakturę ustrukturyzowaną jako „wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie”.

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana zgodnie z określonym w przepisach wzorem. Zawiera wszelkie elementy, jakich ustawa o VAT wymaga w stosunku do faktur, a także pola nieobowiązkowe, spotykane w obrocie gospodarczym. Faktura ustrukturyzowana ma format XML.

Faktura będzie uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e- Faktur.

Korzyści stosowania e-Faktur

 • Oszczędność czasu i eliminacja błędów
  Przechowywanie, archiwizowanie, wprowadzanie faktur kosztowych/zakupowych.
 • Usprawnienie obiegu dokumentów
  Eliminacja ginących faktur, możliwość przyspieszenia procesu akceptacji, eliminacja wysyłki faktur mailem.
 • Usprawnienie obiegu dokumentów
  Usunięcie papierowej pracy może przyspieszyć obieg dokumentów a tym samym zmniejszyć opóźnienia w płatnościach.
 • Bezpieczna wymiana dokumentów i danych
  Szyfrowany transfer plików, podpisy cyfrowe i zabezpieczone systemy sprawiają, że e-Fakturowanie to najbezpieczniejszy sposób wysyłania i otrzymywania faktur.

Wsparcie obsługi KSeF przez MS POS

Oprócz Platformy MS POS KseF, którą dostarczamy naszym Klientom, pomagamy również w kwestiach procesowych i technologicznych.

Nasza usługa obejmuje kompleksową analizę i wsparcie w przygotowaniu modelu przepływu danych, informacji do systemu KSeF i wdrożeniu kompleksowego rozwiązania spełniającego wymogi ustawodawcy, przy jednoczesnym dostosowaniu do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Korzyści Platformy MS POS KSeF

 • Określenie wszystkich wymaganych i opcjonalnych pól w fakturze ustrukturyzowanej
 • Identyfikacja i integracja źródeł danych (systemy informatyczne, billingowe, logistyczne, inne)
 • Zmapowanie i optymalizacja obecnie funkcjonujących procesów: wystawianie, odbieranie, przepływ danych i informacji, obieg dokumentów
 • Przystosowanie systemu Microsoft Dynamics AX2009/2012 lub Microsoft Dynamics 365 do nietypowego księgowania faktur kosztowych, faktur korygujących, faktur projektowych.Jesteśmy gotowi wesprzeć Twój biznes!

Udostępnij na swojej platformie