Implementacja Dynamics 365 w 12 tygodni

MS POS  rozwija  kulturę innowacji  oraz  cyfrowej ekspansji  wykorzystując narzędzia  Dynamics  365 i  Power  Platform

  “Aplikacje biznesowe Dynamics 365 są motorem wsparcia cyfrowej transformacji, dzięki której rozwijamy nasz biznes i organizacje naszych Klientów. Wdrożenie systemu w trzy miesiące było dla nas ogromnym osiągnięciem.”  Konstantin Gergianakis, COO MS POS GmbH

Co osiągnęliśmy:

 • W sumie prace zajęły nam około 12 tygodni
 • Wdrożenie całego systemu w 3 miesiące
 • Nasz wkład wewnętrzny mieścił się w przedziale 50-60 dni
 • Tylko 2 seniorów ze wsparciem 2-3 juniorów w fazie przygotowania oraz implementacji

Nasze wnioski:

 •  D365 można wdrożyć szybko i przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy w ciągu kilku miesięcy
 • Warto pozostać przy standardzie w pierwszej fazie wdrożenia
 • 3-6 miesięcy prac (sześć miesięcy dla rozszerzonej funkcjonalności)

 Kraje:

 • Niemcy
 • Polska

Środowisko technologiczne:

 • Dynamics 365
  • Finance
  • HR
  • Marketing
  • SCM
  • Sales
  • Customer Service
 • Power BI
 • Power Apps

Innowacyjne rozwiązania Microsoft

Implementacja D365 objęła dwa kraje: Niemcy oraz Polskę, jej zakres to pełna administracja finansowa ze wszystkimi lokalnymi wymogami prawnymi, zakupy, zapasy, sprzedaż i fakturowanie. Ponadto wprowadziliśmy nowy sprzęt, części zamienne i umowy serwisowe. Główną częścią aktualizacji była kontrola zapasów oraz inwentarz, które uległy znacznej poprawie po aktualizacji do D365. Widząc dużą wartość w połączonych rozwiązaniach, wdrożyliśmy również integrację CRM wspierającą nasze procesy sprzedażowe oraz Power BI, dzięki czemu mamy natychmiastowy dostęp do danych z bogatymi wizualizacjami. Na każdym etapie wdrożenia zastosowaliśmy zwinne podejście, innowacyjne i sprawdzone narzędzia oraz przejrzyste zasady współpracy.

Zwiększenie efektywności i dostęp do kluczowych danych

Duże wyzwanie biznesowe stanowiły rozproszone dane oraz usprawnienie współpracy między zespołami wewnątrz organizacji, jak i zewnętrznymi dostawcami usług finansowo-księgowych i obszarów HR. W czasie rosnącej popularności pracy zdalnej wiele zadań wymagało automatyzacji, a znaczna ilość manualnych procesów musiała zostać zastąpiona rozwiązaniami technologicznymi.

Dzięki wdrożeniu Dynamics 365 zyskaliśmy więcej kontroli nad kluczowymi procesami, takimi jak: zarządzanie projektami oraz ich rozliczanie, rozrachunki z odbiorcami, raportowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ponadto dotychczasowa wersja AX2012 nie była dostatecznie efektywna, natomiast wdrożona wersja D365 nie tylko zapewniła znacznie szybsze procesowanie danych, ale także bardziej udoskonalony interfejs użytkownika, bardziej płynną oraz intuicyjną obsługę. Cała implementacja została przeprowadzona w trzy miesiące, umożliwiając nam pełne korzystanie z nowego systemu.

Połączenie funkcjonalności rozwiązań Microsoft

Wdrożenie standardu Dynamics 365 w ciągu niecałych trzech miesięcy umożliwiło dostęp do kluczowych integracji Office 365, Dynamics 365 CRM oraz Power Platform, a także narzędzi komunikacji Microsoft Teams. Płynna integracja z tymi kluczowymi systemami i aplikacjami biznesowymi dodatkowo pomogła zwiększyć produktywność i umożliwiła wzrost wydajności o od 3% do 9% wśród pracowników obsługi back office i średnio o 10% wśród wszystkich pracowników firmy.

Wynika to w dużej mierze z faktu, że zwykli użytkownicy nie muszą już zmagać się ze żmudnymi zadaniami, takimi jak wprowadzanie faktur i wyszukiwanie danych. Silosy komunikacyjne są również demontowane dzięki zintegrowanym systemom i udostępnianiu danych. Oznacza to, że możliwa jest wydajna współpraca między zespołami w wielu lokalizacjach, co zwiększa efektywność i skraca czas realizacji zadań.

Pełna elastyczność oraz bieżący dostęp do aktualizacji

W często zmieniającym się środowisku biznesowym elastyczna platforma pozwala skalować system w górę lub w dół, w zależności od potrzeb. Wraz z Dynamics 365 zmienił się model licencjonowania. Można teraz dokonywać zakupu tego, co aktualnie potrzebuje organizacja, kiedy tego potrzebuje, niezależnie od tego, czy chodzi o dodawanie/usuwanie użytkowników, ale także zwiększanie/zmniejszanie dostępnych aplikacji i modułów.

Ostatecznie oznacza to, że nasza firma jest zabezpieczona na przyszłość i lepiej przygotowana na zmieniający się rynek.

W przeciwieństwie do Dynamics AX, który wiązał się z dużymi ręcznie wprowadzanymi zmianami, D365 dostarcza progresywne, przyrostowe aktualizacje w regularnych odstępach czasu. Większe zmiany są dostarczane jako parametry lub klucze konfiguracyjne z możliwością podjęcia decyzji o ich włączeniu. Automatyzacja procesu aktualizacyjnego zapewnia optymalną wydajność, efektywność i bezpieczeństwo, a także eliminuje nakłady związane z manualnym przeprowadzaniem tych procesów.

„Wdrożenie standardu Dynamics 365 w znacznym stopniu ułatwiło nam współpracę, dostęp do danych oraz nowoczesne, zintegrowane narzędzia. Nasza praca stała się bardziej efektywna i stanowi realną wartość dodaną  dla całej organizacji.” Anna Kręt – Back  Office   

Udostępnij na swojej platformie